Energisparekontrakt for borettslag

Boligenergi AS er prekvalifisert til å gi tilbud på energisparekontrakt til Nedre Silkestrå borettslag. Sammen med AF Energi & Miljøteknikk skal Boligenergi AS gi pris på totalleveranse med garantert energibesparelse. Besparelsen for Nedre Silkestrå borettslag vil kunne brukes til finansiering av gjennomføringen, samt kommende vedlikehold av boligmassen.

Energisparekontrakt er i dag svært utbredt i statlig og kommunal sektor, men innenfor borettslag og sameier er dette fortsatt ikke utprøvd i Norge. Mye av grunnen til dette er at beboernes individuelle forbruksmønster er vanskelig å forutsi; og slik gjør det utfordrende for energientreprenører å garantere besparelsen.

Ettersom dette er et pilotprosjekt, har flere aktører bidratt med midler for å hjelpe med å etablere gode løsninger og kontraktsformer mellom tilbyder og mottaker. Universitetet i Oslo og ESPAAR har engasjert en forskningsgruppe som skal jobbe parallelt med prosjektet. Gruppen skal kartlegge og konkludere med hva som ble løsningen og hvordan EPC kan implementeres på best mulig måte i eksisterende boligmasse.