Ringgaten terrasse vant Totalpakke!

Vi har lyst til å takke alle som deltok i konkurransen om å vinne en ENØK-analyse den 26.september på Operaen i Oslo.

Vinneren av energikonkurransen er

Sameiet Ringgaten terrasse.

De har dermed vunnet Boligenergis Totalpakke.

Totalpakken inneholder en ENØK-analyse hvor en tverrfaglig og detaljert kartlegging av bygget og dets tekniske installasjoner påvirker dagens energibruk. Det vil fokuseres på tiltak som bidrar til reduksjon av dagens energibruk, samt utrede løsning for å erstatte dagens oppvarmingsløsning.

Analysen vil avdekke anbefalte tiltak sett opp i mot reduserte energikostnader og påkrevd rehabilitering. Tiltakene blir beskrevet, energiberegnet og priset, slik at rapporten danner et så konkret beslutningsgrunnlag som mulig for videre prosess.

Rapporten gir også grunnlag til å søke tilskudd/støtte og lån hos Oslos klima og miljøfond.

Gratulere så mye!

Les mer om totalpakken her.