Varmepumpe og gasskjele

Energisentral til 120 leiligheter på Haslum

Energisentral til 120 leiligheter på Haslum
Boligområdet Kirkeveien 71 består av to byggetrinn. Første byggetrinn består av 85 leiligheter i Kirkeveien 71 A, hvorav 58 leiligheter har beliggenhet i det rehabiliterte bygget og 27 leiligheter befinner seg i nybyggdelen. Andre byggetrinn, Kirkeveien 71 B vil bestå av 35 leiligheter.

Boligenergis søsterselskap, AF Energi & Miljøteknikk, inngikk i 2011 avtale med ABBL om å bygge en ny og energieffektiv energisentral med jordvarme. Energisentralen henter i dag varme fra 12 energibrønner som er etablert under parkeringskjelleren til boligområdet. Grunnlasten dekkes av en varmepumpe på 200 kW med hetgassveksler som leverer varme og tappevann til alle leilighetene. Spisslast og back-up leveres av en 600 kW gasskjele. Distribusjonssystemet av gass består av rørledning, fordamperstasjon og to tanker som rommer 12,8 m³. Systemet distribuerer gass til energisentralen og til de leiligheter som har gasspeis og gass til kjøkken. Mediet som benyttes er propan.

ABBL har en målsetting om minimum 60 % fornybar energi, og samtidig som det oppnås en energipris som er konkurransedyktig med fjernvarme. Kalkulasjoner og innkjøp er blitt utført slik at disse målene er blitt nådd. Energisentralen begynte å produsere varme til boligområdet i desember 2012.

Kontraktsmodellen som ble benyttet var NS 3431 med fem års reklamasjonsrett. Søsterselskapet har i tillegg inngått en løpende serviceavtale som innebefatter drift og vedlikehold av energisentralen, og har i tillegg hatt ansvaret for hele prosjekt-, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen.