Meny 
 

Reduserte fyringsutgifter

Boligenergi bistår borettslag og sameier med å redusere fyringsutgifter. Vi gjennomfører ENØK-analyser og utfører anbefalte tiltak i samråd med styret og beboerne. Mange tiltak er i tillegg helt selvfinansierende.

Energientreprenør

Boligenergi arbeider for et effektivt og fornybart samfunn, og har som hovedfokus å hjelpe våre kunder med reduksjon av kostnader til energi/strøm. Gjennomførte prosjekter viser ofte at energiøkonomisering er lønnsomt og helt selvfinansierende; besparelsen dekker renter og avdrag. Resultatet blir et nytt og moderne anlegg, bedre energikarakter og ingen økte fellesutgifter.

Ring oss eller inviter oss på en befaring, våre ingeniører bistår gjerne.

Enøk for fremtiden

Tall fra SSB viser at 40 % av Norges totale energibruk kommer fra bygninger. Både boligselskaper og enkeltindivider kan påvirke kampen mot klimautfordringene – og samtidig spare penger.

Mer om ENØK for fremtiden

Prosjekter

Ulven borettslag

  • etablert 88 energibrønner a 340 meter på 6 uker
  • oppgradert 2 trafo og etablert en tredje trafo for økt el kapasitet
  • 19 nye tekniske rom med desentralisert varmepumpe for varme og tappevann

Engelsborg borettslag alias Tertitten

  • består av 306 leiligheter bygget tidlig på 40-tallet
  • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumpe
  • forventer en besparelse på om lag 65%
Vis flere prosjekter