Meny 
 

1/3 av kostnaden til oppvarming

Vi energieffektiviserer, mange tiltak er helt selvfinansierende. En typisk bergvarmepumpe reduserer regningen til en tredjedel. Moderne ventilasjonsanlegg gir også store besparelser. Boligenergi lever av å redusere boligselskapets fyringskostnader.

Energientreprenør

Boligenergi arbeider for et effektivt og fornybart samfunn, og har som hovedfokus å hjelpe våre kunder med reduksjon av kostnader til energi/strøm. Gjennomførte prosjekter viser ofte at energiøkonomisering er lønnsomt og helt selvfinansierende, besparelsen dekker renter og avdrag. Resultatet blir, nytt og moderne anlegg, bedre energikarakter og ingen økte fellesutgifter.

Ring oss eller inviter oss på en befaring, våre ingeniører bistår gjerne.

Enøk for fremtiden

Tall fra SSB viser at 40 % av Norges totale energibruk kommer fra bygninger. Både boligselskaper og enkeltindivider kan påvirke kampen mot klimautfordringene – og samtidig spare penger.

Mer om ENØK for fremtiden

Prosjekter

Vis flere prosjekter